Úvod

Pracujeme na principech křesťanských výchovných zásad, radostného přijímání a poznávání světa kolem nás, s ohledem na tradice a koloběh roku včetně jeho svátků. Snažíme se v dětech podporovat úctu k sobě, k druhým, k prostředí, v němž žijeme, vzájemnou důvěru a lásku.


Důležitá je pro nás spolupráce s rodinou, propojená při společných setkáních. V praxi jsme získaly zkušenosti pracovat s pomocí specialistů a odborné péče s dětmi se specifickými potřebami.


Jsme si vědomy, jak důležitý je pro děti předškolního věku vztah ke zdravému jídlu, především podávání kvalitních potravin a úroveň společného stolování chceme v dětech podporovat a rozvíjet.


Školka-Janka sídlí v přízemí rodinného domu, ke kterému přiléhá malá okrasná zahrádka. Prostor je rozčleněn do jedné větší místnosti, kde si hrajeme, tvoříme či společně jíme a dalších dvou menších místností, kde odpočíváme. Snažíme se, aby u nás dětem bylo jako doma, proto jsou interiéry zařízeny v rodinném duchu, s hojností přírodních materiálů.


Ke každodennímu pobytu venku je tu pro nás velká zahrada TJ Orel, máme možnost využívat i místní tělocvičnu. Vše je vzdáleno asi 150m.

O nás

... práce s dětmi je naším posláním a životní radostí ...

Marie Matyášková

Mojí velkou radostí je hudba. Snažím se probudit v dětech přirozenost hudby, ukazuji ji dětem ve všech možných podobách, spontánně, hravě, aby dokázaly prožívat radost z muzicírování a její krásy.

Jana Petříková

Vyznávám vše, co je spojeno s tradicí, řemesly, přírodou. Ráda s dětmi tvořím výtvarně či rukodělně. Mám radost z pohybu na čerstvém vzduchu či v přírodě.

Aktuality

Naše Školka-Janka hledá nové prostory pro provoz od 1/4/2020. Budeme rádi za zaslání případné nabídky, popřípadě kontaktu.

10. 12. 2019

Dokumenty

Kontakt

Odpovědné osoby - učitelky

Marie Matyášková

Jana Petříková

mail: info@skolka-janka.cz

mobil: 739 176 464

Adresa Školky

nám. Republiky č. 21

Brno-Husovice


Zřizovatel

Česko-slovinská společnost z.s.

IČO: 26607077

664 71 Chudčice u Brna 264

Dětská skupina Školka-Janka, nám. Republiky 21, Brno-Husovice

zapsaná v registru MPSV