Úvod

Pracujeme na principech křesťanských výchovných zásad, radostného přijímání a poznávání světa kolem nás, s ohledem na tradice a koloběh roku včetně jeho svátků. Snažíme se v dětech podporovat úctu k sobě, k druhým, k prostředí, v němž žijeme, vzájemnou důvěru a lásku.


Důležitá je pro nás spolupráce s rodinou, propojená při společných setkáních. V praxi jsme získaly zkušenosti pracovat s pomocí specialistů a odborné péče s dětmi se specifickými potřebami.


Jsme si vědomy, jak důležitý je pro děti předškolního věku vztah ke zdravému jídlu, především podávání kvalitních potravin a úroveň společného stolování chceme v dětech podporovat a rozvíjet.


Školka Janka sídlí v nebytových prostorách na ulici Dukelská třída 154/58 v Brně - Husovicích se vstupem ze stavební proluky. Prostory jsou rozdělené na dvě části. V pravém křídle má DS k dispozici 2 místnosti vzájemně propojené, které slouží jako herny a po obědě jako ložnice. V jedné odpočívají děti mladší, které potřebují pro odpočinek delší čas, ve druhé děti starší. V levém křídle je prostorná šatna, WC, koupelna se sprchovým koutem, malá kuchyňka a velká místnost, která slouží jako jídelna a prostor pro práci u stolu.


Ke každodennímu pobytu venku je tu pro nás velká zahrada TJ Orel, máme možnost využívat i místní tělocvičnu. Vše je vzdáleno asi 150m.

O nás

... práce s dětmi je naším posláním a životní radostí ...

Marie Matyášková

Mojí velkou radostí je hudba. Snažím se probudit v dětech přirozenost hudby, ukazuji ji dětem ve všech možných podobách, spontánně, hravě, aby dokázaly prožívat radost z muzicírování a její krásy.

Jana Petříková

Vyznávám vše, co je spojeno s tradicí, řemesly, přírodou. Ráda s dětmi tvořím výtvarně či rukodělně. Mám radost z pohybu na čerstvém vzduchu či v přírodě.

Aktuality

Od září 2022 se nám uvolnilo 1 místo.

31. 8. 2022

Dokumenty

Kontakt

Odpovědné osoby - učitelky

Jana Kytnerová
Margita Janušová
Iva Smith Bartošová

mail: info@skolka-janka.cz

mobil: 739 176 464

Adresa Školky

Dukelská třída 154/58, 614 00
Brno - Husovice


Zřizovatel

Česko-slovinská společnost z.s.

IČO: 26607077

664 71 Chudčice u Brna 264

Dětská skupina Školka-Janka, Dukelská třída 154/58, 614 00 Brno - Husovice

zapsaná v registru MPSV